Начало » Общност » Във Варна ще извеждат иновациите от училище в публичното пространство

Във Варна ще извеждат иновациите от училище в публичното пространство

Извеждането на иновациите в публичното пространство от иновативните училище е една от основните задачи на Регионалното управление на образованието във Варна, които ще бележат перспективите в развитието през настоящата учебна година както на институцията, така и на Министерството на образованието и науката, а и на всяко едно училище поотделно.

Това каза Венцеслава Генова, началник на Регионалното управление на образованието във Варна.

Тя отбеляза, че в детските градини акцентът се поставя върху усвояването на българския език, включително и чрез дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие.

„Перспектива е да се работи за изграждане на култура за подпомагане, култура за иновации, култура за взаимодействие и темата за доверието. Перспектива в работата е чрез наблюдение да се установяват потребностите на децата и ученици. Това е с акцент личността и индивидуалността на всеки ученик, независимо дали има таланти в различни области, които трябва да се развиват, или за ученици, които имат образователни или поведенчески дефицити“, заяви Венцеслава Генова.

Ще се работи за разширяване на рубриката „За директора“ в сайта на институцията, за да може да се поместват материали и документи, от които директорите да ползват опит и да обогатяват своя инструментариум, посочи Генова.

„Ще продължим да разширяваме също рубриката „Приобщаващо образование“, както и Механизма за обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение. Ще осигурим практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите. Това е болна за обществото тема, за която през годината ще положим много усилия“, каза още Венцеслава Генова.

Източник: ИА Фокус

 
<
Петя Митева