Начало » Общност » Вижте колко места за настаняване функционират във Варна и областта

Вижте колко места за настаняване функционират във Варна и областта

През ноември 2018 г. в област Варна са функционирали 148 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 6.2 хил., а на леглата – 13.7 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 1.4%, а на леглата в тях – с 6.8%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 50.5 хил., или с 4.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 18.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 32.7 хил. са от български граждани, а 17.8 хил. – от чужденци. През ноември 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36.8% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.7% от нощувките на български граждани и 14.1% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.5 и 17.2%.

През ноември 2018 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия – 2.3 хил., от Румъния – 2.2 хил., от Израел – 2.1 хил. и от Русия – 1.1 хил. нощувки. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през ноември 2018 г. намаляват с 5.8% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 24.3 хиляди. От всички пренощували лица 72.4% са българи, като по-голяма част от тях (33.9%) са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 6.7 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 16.1%, след тях се нареждат тези от Германия и Израел – с по 10.2% и от Турция – 7.0%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 67.7% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 2.7.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2018 г. е 12.3%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 13.7%, следвана от местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 12.1% и местата за настаняване с 3 звезди – 10.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 1.5 процентни пункта, като най-голямо е намалението при местата за настаняване с 3 звезди – с 2.7 процентни пункта. Приходите от нощувки през ноември 2018 г. в област Варна достигат 2.7 млн. лв., или с 6.9% повече в сравнение с ноември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 9.8%, така и от български граждани – с 4.7%.

Източник: Varna24.bg

 
<
Петя Митева