Начало » Общност » Вижте колко мъже и жени във Варна и региона ходят на работа

Вижте колко мъже и жени във Варна и региона ходят на работа

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 209.3 хил., от които 119.9 хил. са мъже, а 89.4 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.6%. Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 52.4% (при 52.5% за страната), съответно 62.3% за мъжете и 43.2% за жените.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 1.5 процентни пункта, като при жените има намаление с 2.0 процентни пункта, а при мъжете – увеличение с 5.2 процентни пункта. По брой на заетите лица област Варна е на трето място след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост – на осмо място след областите София (столица), Благоевград, Пловдив, Стара Загора, София, Бургас и Смолян.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 205.5 хил., като 117.7 хил. от тях са мъже, а 87.8 хил. са жени. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица нараства с 2.0%. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.1%, съответно 75.2% за мъжете и 56.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 1.8 процентни пункта, като при мъжете има увеличение с 6.2 процентни пункта, а при жените – намаление с 2.7 процентни пункта.

Източник: varna24.bg

 
<
Петя Митева