Начало » Общност » Продават ли незаконно защитени цветя на варненския пазар?

Продават ли незаконно защитени цветя на варненския пазар?

Снимка: Будна Варна

Към настоящия момент на територията на морската столица няма съставени актове за незаконна търговия  със защитени видове цветя. Това заяви Санял Кръстева, старши експерт в дирекция „Превантивна дейност“ към РИОСВ-Варна.

Според нея това може да се дължи на създадения медиен шум относно ежегодните проверки на търговски обекти за цветя. Тя сподели, че санкциите за търговия със защитени растителни видове са по-големи от евентуалната печалба. Съгласно Закона за биологичното равновесие за нарушение се приема както събирането, така и изкореняването на тези видове както за търговски, така и за лични цели. При констатация на нарушение глобата, която грози физическо лице, е между 2000 и 5000 лв., а за юридическо лице – между 500 и 10 000 лв.

Кръстева добави, че през годините най-често са налагани глоби на физически лица главно поради тяхното незнание, че нарушават Закона за биологичното равновесие.

Тя припомни, че някои от дивите пролетни растения са защитени видове според Закона за биологичното равновесие. „Това са растения като елвезиевото  и снежното кокиче, оливиеровият минзухар, томасиниев минзухар, дългоцветният синчец и пролетното ботурче, което е защитено и от Вашингтонската конвенция.“

По нейни думи на територията на Варна не виреят такива защитени видове. Те се срещат предимно в горски територии, пасища и ливади. Находища на елвезиево и на снежно кокиче се срещат в местност Боровец, а пролетното ботурче вирее главно в горските територии на Държавно стопанство „Шерба“ и Държавно горско стопанство „Цонево“. Специфичното при дивите пролетни растения е, че тяхното развитие е пряко свързано с метеорологичните условия. Ранното им цъфване в периода февруари – март се дължи на сравнително ранното затопляне през зимния сезон.

Кръстева отбеляза, че освен проверки на търговски обекти за търговия на цветя ежегодно биват контролирани и  зоомагазините.  По нейни думи в инспекцията често се получават сигнали за бедстващи животински видове, които се настаняват в спасителни центрове и след възстановяване биват пуснати обратно в природата.

Тя припомни, че сигнали за нарушения могат да се подадат по всяко време по зеления телефон на регионалната инспекция.

Източник: chernomore.bg

 
<
Петя Митева